Συντήρηση Πρασίνου

Η Διον Τεχνική Α.Ε.  αναλαμβάνει την κοπή της ανεπιθύμητης βλάστησης και την διατήρηση της ευπρεπούς εικόνας σε Ο.Τ.Α. ανεξαρτήτως βαθμίδας και ιδιώτες. Η υπηρεσία δρα υπέρ της ασφάλειας πεζών και οδηγών, αυξάνοντας την ορατότητα και αποτρέποντας τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.

Η εταιρεία αναβαθμίζει συνεχώς τον εξοπλισμό της ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε επείγουσα ανάγκη ανεξαρτήτου τοποθεσίας, καιρικών συνθηκών, βαθμού δυσκολίας.

Εμπειρία

Εμπειρία 20 ετών στον τομέα της συντήρησης πρασίνου.

Στόλος Οχημάτων

Ο πλέον σύγχρονος, πλήρης στόλος μηχανημάτων στην Ελλάδα.

Γεωγραφική Κατανομή

Ανάληψη έργων σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Κοπή Ανεπιθύμητης Βλάστησης Κατά Μήκος Επαρχιακών, Εθνικών, Οδικών Δικτύων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών μηχανημάτων με βραχίονα κοπής πλάτους 1,25 m και δυνατότητα ταυτόχρονης αναρρόφησης των κομμένων καθώς και τον σκουπιδιών σε συρόμενο σιλό.

Κοπή Kόμης Δενδροστοιχιών (πεζοδρομίων, πάρκων, πλατειών, παιδικών χαρών, πεζοδρόμων)

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση καλαθοφόρων μηχανημάτων ανυψωτικής ικανότητας έως τα 22 m και 250 Kg βάρος για την ανύψωση του προσωπικού προκειμένου να τελέσουν κλαδοκοπή υψηλών δένδρων.

Κλαδοκοπές, Δενδροκοπές, Κατά Μήκος Επαρχιακών, Εθνικών & Διεθνών Οδικών Δικτύων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση καλαθοφόρων μηχανημάτων ανυψωτικής ικανότητα έως 22 m και έως 250 Kg, για την ανύψωση του προσωπικού, προκειμένου να τελέσουν κλαδοκοπή υψηλών δένδρων.