χειμερινη συντηρηση

Η Διον Τεχνική Α.Ε. αναλαμβάνει τον αποχιονισμό των κεντρικών οδών, αρτηριών αλλά και των οδών υπό την διακαιοδοσία Δήμων της χώρας. Η υπηρεσία εξασφαλίζει συνθήκες ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφοριακής κίνησης.

Η εταιρεία βρίσκεται σε μια συνεχή επενδυτική κατεύθυνση με γνώμονα την ανέλιξη των ικανοτήτων της ως προς κάθε επίπεδο βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

τεχνογνωσια

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, με έντονες χιονοπτώσεις κατά την χειμερινή περίοδο, δημιουργούν συχνά μεγάλα προβλήματα στην διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους οδικούς άξονες, με εγκλωβισμό των οδηγών, παρακώλυση των συγκοινωνιών και δυσκολία στην διακίνηση εμπορευμάτων.
Ανάμεσα στις βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι αποχιονισμοί όλων των βαθμίδων καθώς επίσης και η αντιμετώπιση του παγετού με ειδικά μηχανήματα / εξαρτήματα διασποράς αλατιού και άλμης ή γλυκόλης.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι τέτοιος, σε ποσότητα και σε ποιότητα, που επιτρέπει την γρήγορη και καίρια αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων τέτοιου είδους.
Η εταιρεία μας κατέχει ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα και είναι μία από τις μεγαλύτερες στην  Ευρώπη.

εξοπλισμοσ

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται χάρη στην χρήση ειδικών εκχιονιστικών μηχανημάτων τα οποία φέρουν λεπίδα εκχιονισμού, αλατιέρα και αλατοδιανομέα. Τα μηχανήματα είναι δύο (4Χ4) ή τριών (6Χ6) αξόνων, με ιπποδυνάμεις κινητήρα κίνησης από 120 έως 400 din, πλάτος λεπίδας από 2,5 έως 4,5 m, χωρητικότητα αλατιέρας από 2 έως 11 m³ και δυνατότητα ρύθμισης τόσο του πλάτους όσο και της ταχύτητας διασποράς του άλατος από τον αλατοδιανομέα. Όλες οι προαναφερθείσες λειτουργίες πραγματοποιούνται από τον θάλαμο οδήγησης του χειριστή, με ηλεκτροϋδραυλικό τρόπο.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα