Εκχιονισμοί & Αποχιονισμοί

Η DION ΤΕΝΧΙΚΗ αναλαμβάνει τον αποχιονισμό των κεντρικών οδών, αρτηριών αλλά και των οδών υπό την διακαιοδοσία Δήμων της χώρας. Η υπηρεσία εξασφαλίζει συνθήκες ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφοριακής κίνησης.

Η εταιρεία βρίσκεται σε μια συνεχή επενδυτική κατεύθυνση με γνώμονα την ανέλιξη των ικανοτήτων της ως προς κάθε επίπεδο βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Εκχιονισμοί & Αποχιονισμοί

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται χάρη στην χρήση ειδικών εκχιονιστικών μηχανημάτων τα οποία φέρουν λεπίδα εκχιονισμού, αλατιέρα και αλατοδιανομέα. Τα μηχανήματα είναι δύο (4Χ4) ή τριών (6Χ6) αξόνων, με ιπποδυνάμεις κινητήρα κίνησης από 120 έως 400 din, πλάτος λεπίδας από 2,5 έως 4,5 m, χωρητικότητα αλατιέρας από 2 έως 11 m³ και δυνατότητα ρύθμισης τόσο του πλάτους όσο και της ταχύτητας διασποράς του άλατος από τον αλατοδιανομέα. Όλες οι προαναφερθείσες λειτουργίες πραγματοποιούνται από τον θάλαμο οδήγησης του χειριστή, με ηλεκτροϋδραυλικό τρόπο.
info@atwa.gr