Εκχιονισμοί & Αποχιονισμοί

Η DION ΤΕΝΧΙΚΗ αναλαμβάνει τον αποχιονισμό των κεντρικών οδών, αρτηριών αλλά και των οδών υπό την διακαιοδοσία Δήμων της χώρας. Η υπηρεσία εξασφαλίζει συνθήκες ομαλούς και ασφαλούς κυκλοφοριακής κίνησης.

Η εταιρεία βρίσκεται σε μια συνεχή επενδυτική κατεύθυνση με γνώμονα την ανέλιξη των ικανοτήτων της ως προς κάθε επίπεδο βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Εκχιονισμοί & Αποχιονισμοί

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται χάρη στην χρήση ειδικών εκχιονιστικών μηχανημάτων τα οποία φέρουν λεπίδα εκχιονισμού, αλατιέρα και αλατοδιανομέα. Τα μηχανήματα είναι δύο (4Χ4) ή τριών (6Χ6) αξόνων, με ιπποδυνάμεις κινητήρα κίνησης από 120 έως 400 din, πλάτος λεπίδας από 2,5 έως 4,5 m, χωρητικότητα αλατιέρας από 2 έως 11 m³ και δυνατότητα ρύθμισης τόσο του πλάτους όσο και της ταχύτητας διασποράς του άλατος από τον αλατοδιανομέα. Όλες οι προαναφερθείσες λειτουργίες πραγματοποιούνται από τον θάλαμο οδήγησης του χειριστή, με ηλεκτροϋδραυλικό τρόπο.