ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η πρώτη εταιρεία του ομίλου DION ιδρύθηκε το 1987 με έδρα στην Θεσσαλονίκη, έχοντας ως αντικείμενο την εμπορική αντιπροσώπευση, ενώ αργότερα δημιούργησε υποκατάστημα και στην Αθήνα. Από το 2000, ξεκίνησε να μπαίνει πιο δυναμικά στον χώρο παροχής τεχνικών υπηρεσιών, χτίζοντας με σταθερο ρυθμό την θέση της στο κλάδο των τεχνικών έργων στην Ελλάδα. Η Διον Τεχνική Α.Ε. έλαβε την τελική της μορφή το 2016, έχοντας ωστόσο μαζέψει πολυετή εμπειρία, πολύτιμη τεχνογνωσία και ένα μάχιμο μηχανολογικό εξόπλισμο τα προηγούμενα χρόνια.

Αντικείμενο δραστηριότητας και σκοπός, μεταξύ των άλλων, της Διον Τεχνική Α.Ε. είναι η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβικώς κάθε φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει είναι ευρύ και καλύπτει όλες τις ανάγκες των πελατών της, καθώς είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρηση αυτοκινητοδρόμων, περιφερειών, δήμων ή μικρότερων ιδιωτικών εκτάσεων.

Προτεραιότητα της Διον Τεχνική Α.Ε. σε κάθε περίπτωση είναι η παροχή υπηρεσιών με συνέπεια, ασφάλεια και ποιότητα

Χρήσιμα Στοιχεία

0
Ολοκληρωμένα Έργα
0
Εργαζόμενοι
0
Έργα σε Εξέλιξη