Καθαρισμοί Μηχανικοί & Χειρωνακτικοί

Καθαρισμοί Μηχανικοί & Χειρονακτικοί Η ΔΙΟΝ ΤΕΝΧΙΚΗ αναλαμβάνει καθαρισμούς σε κεντρικές οδούς και απευθύνεται σε Ο.Τ.Α., και ιδιώτες. Οι βέλτιστες συνθήκες καθημερινής υγιεινής αλλά και η διατήρηση και ο ευπρεπισμός της αισθητικής χώρων συγκέντρωσης αποτελούν τον κεντρικό άξονα της υπηρεσίας. Η εταιρεία ανανεώνει συνεχώς τον εξοπλισμό της με γνώμονα την φιλικότητα προς το περιβάλλον αλλά και την βελτιστοποίηση των αποδόσεών της.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Χειρωνακτικοί Καθαρισμοί

Η υπηρεσία αυτή εστιάζει στον χειρωνακτικό καθαρισμό οδών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων.

Αποκομιδή Ζώων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικά αδειοδοτημένων ψυγείων οχημάτων με άδεια (ΖΥΠ Ε1, Ε2 & Ε3) της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας, και με την συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού. Τα ζώα που εντοπίζονται στα οδοστρωμάτων των οδικών δικτύων.

Σαρώσεις Με Μηχανικά & Αναρροφητικά Σάρωθρα

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση αναρροφητικών και μηχανικών σαρώθρων.

Αποκαταστάσεις Οδικών Δικτύων Μετά Την Εκδήλωση Ατυχημάτων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση οχημάτων FLR, προκειμένου να προειδοποιήσουν τους επερχόμενους οδηγούς για την θέση του ατυχήματος. Επίσης, διατίθεται και ειδικό όχημα για την αποκατάσταση των στηθαίων ασφαλείας.
info@atwa.gr