Καθαρισμοί Μηχανικοί & Χειρωνακτικοί

Η ΔΙΟΝ ΤΕΝΧΙΚΗ αναλαμβάνει καθαρισμούς σε κεντρικές οδούς και απευθύνεται σε Ο.Τ.Α., και ιδιώτες. Οι βέλτιστες συνθήκες καθημερινής υγιεινής αλλά και η διατήρηση και ο ευπρεπισμός της αισθητικής χώρων συγκέντρωσης αποτελούν τον κεντρικό άξονα της υπηρεσίας.

Η εταιρεία ανανεώνει συνεχώς τον εξοπλισμό της με γνώμονα την φιλικότητα προς το περιβάλλον αλλά και την βελτιστοποίηση των αποδόσεών της.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Χειρωνακτικοί Καθαρισμοί

Η υπηρεσία αυτή εστιάζει στον χειρωνακτικό καθαρισμό οδών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων.

Αποκομιδή Ζώων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικά αδειοδοτημένων ψυγείων οχημάτων με άδεια (ΖΥΠ Ε1, Ε2 & Ε3) της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας, και με την συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού. Τα ζώα που εντοπίζονται στα οδοστρωμάτων των οδικών δικτύων.

Σαρώσεις Με Μηχανικά & Αναρροφητικά Σάρωθρα

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση αναρροφητικών και μηχανικών σαρώθρων.

Αποκαταστάσεις Οδικών Δικτύων Μετά Την Εκδήλωση Ατυχημάτων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση οχημάτων FLR, προκειμένου να προειδοποιήσουν τους επερχόμενους οδηγούς για την θέση του ατυχήματος. Επίσης, διατίθεται και ειδικό όχημα για την αποκατάσταση των στηθαίων ασφαλείας.