Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Διον Τεχνική Α.Ε. έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο της παροχής τεχνικών υπηρεσιών, δημιουργώντας θέσεις εργασίες για πάνω από 400 άτομα. Επενδύει καθημερινά στον σχηματισμό ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εμπνέει ασφάλεια, σταθερότητα, επαγγελαμτική εξέλιξη και αφοσίωση στο εταιρικό όραμα.

Η εταιρία μας απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό τόσο όσον αφορά την διοικητική υποστήριξη του, όσο και του εργατοϋπαλληλικού και τεχνικού προσωπικού της. Το προσωπικό που απασχολείται είναι έμπειρο και εξειδικευμένο και πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

Το μόνιμο προσωπικό που απασχολεί η εταιρία μας ανέρχεται στους 350 εργαζόμενους και το εποχιακό προσωπικό στους 152 εργαζόμενους. Επιπλέον, η εταιρεία μας συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως δικηγόροι, μηχανικοί, μελετητές κ.α.

επαγγελματικεσ ειδικοτητεσ

Στην ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε. οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες είναι η μεγαλύτερη επένδυση. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάρτιση και την τεχνογνωσία τους καθώς είναι ο παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας.

Οι Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι πολύτιμοι συνεργάτες της εταιρείας για την υλοποίηση μελετών και την επίβλεψη του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται.

Οι Αρχιτέκτονες και οι Γεωπόνοι με τους οποίους συνεργάζεται οι Διον Τεχνική Α.Ε. αναλαμβάνουν τις μελέτες και την επίβλεψη των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία στους τομείς των Οικοδομικών έργων και των έργων Πρασίνου.

Αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας αποτελούν και οι πλήρως καταρτισμένοι εργοδηγοί και εργατοτεχνίτες που συνδράμουν καθημερινά στα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της καθετοποίησης των υπηρεσιών που παρέχονται, η εταιρεία επισκευάζει και συντηρεί η ίδια τον Μηχανολογικό της Εξοπλισμό, διαθέτοντας εγκαταστάσεις συνεργείου και κινητά συνεργεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Διον Τεχνική Α.Ε. πλαισιώνεται καθημερινά και από άλλες ειδικότητες οι οποίες αφορούν στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργεία του επιχειρησιακού άξονα της επιχείρησης. 

Η εταιρεία απασχολεί οικονομολόγους και λογιστές με ποικίλες αρμοδιότητες και ρόλους ανάλυσης, διεκπεραίωσης, σχεδιασμού, μελέτης και αξιοποίησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Παράλληλα, το Νομικό Τμήμα ασχολείται τόσο με τα νομικά ζητήματα της επιχείρησης όσο και με το κομμάτι των Διαγωνισμών, ετοιμάζοντας τους φακέλους συμματοχής της εταιρείας.

Ευκαιριεσ για επαγγελματική εξελιξη

Η πολυετής εμπειρία μας στα τεχνικά έργα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά για τα οποία είμαστε περήφανοι. Η εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα κρατικά προγράμματα που δίνουν την ευκαιρία σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της καριέρας τους να εξελιχθούν.

Η εταιρεία μας προσφέρει σε άτομα που βγαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε Προγράμματα Πρακτικής και Μαθητείας, σε ποικίλες ειδικότητες, με την προοπτική της μόνιμης πρόσληψης μετά το πέρας των προγραμμάτων αυτών.

Η Διον Τεχνική Α.Ε. δίνει την ευκαιρία σε βοηθούς Χειριστών ΜΕ, μέσα από την απασχόληση τους στην εταιρεία να εξελιχθούν σε Χειριστές, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

επαγγελματικεσ ευκαιριεσ

Στην εταιρεία μας η όρεξη για δουλειά και η επαγγελματική αφοσίωση είναι η αφετηρία για μία πολυετή και γόνιμη συνεργασία. Αν θέλετε να συμμετέχετε στον δυναμικό εργασιακό περιβάλλον της Διον Τεχνικής Α.Ε. μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, είτε για κάποια συγκεκριμένη θέση, είτε ζητώντας να προστεθεί στα ενεργά βιογραφικά της εταιρείας μας για μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.