Αποφράξεις Αγωγών & Καθαρισμοί Φρεάτιων Όμβριων

Η Διον Τεχνική Α.Ε. αναλαμβάνει τις αποφράξεις αγωγών, τους καθαρισμούς φρεατίων όμβριων καθώς και την αποκατάσταση βλαβών με ρομποτικό τρόπο απευθυνόμενη σε Ο.Τ.Α. ανεξαρτήτως βαθμίδας αλλά και σε ιδιωτικές μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις.

Το πρόβλημα της απόφραξης εντοπίζεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και η επέμβαση γίνεται στοχευμένα με απόλυτη ακρίβεια. Η εταιρεία διαθέτει τον πλέον ικανό εξοπλισμό ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται ώστε η διαδικασία της απόφραξης να αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας.

Εμπειρία

Εμπειρία 20 ετών στον τομέα ανάληψης αντίστοιχης κλίμακας έργων

Γεωγραφική Κατανομή

Ανάληψη έργων σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Κατάρτιση & Εξοπλισμός

Άρτια εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Τα αποφρακτικά της εταιρείας διαθέτουν δεξαμενές νερού χωρητικότητας 18 m³ και δεξαμενές αποβλήτων 4 m³.

Αποφράξεις και Καθαρισμοί Αγωγών & Φρεατίων Όμβριων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση αποφρακτικών μηχανημάτων χωρητικότητας δεξαμενών νερού έως 18 m³, με αντλίες καταθλιπτικής πίεσης έως 330 bar και αντλίες αναρρόφησης έως 0,9 bar που φέρουν ανέμη με ακροφύσιο απόφραξης έως 90 m, καθώς και εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Τα ακάθαρτα νερά μετά την διενέργεια της απόφραξης οδηγούνται σε Βιολογικό Καθαρισμό.

Βιντεοσκοπήσεις Αγωγών & Φρεατίων Όμβριων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικού ρομποτικού εξοπλισμού ο οποίος αποτελείται από: το φορείο της ρομποτικής κάμερας, την ρομποτική κάμερα, την ανέμη μήκους 150 m, τον μηχανισμό τηλεχειρισμού του φορείου που φέρει την κάμερα, τον υπολογιστή με το λογισμικό λειτουργίας, την οθόνη παρακολούθησης, το καταγραφικό αποτύπωσης, τον ψηφιακό εκτυπωτή, τον εγγραφέα ψηφιακών CDR και το όχημα που μεταφέρει όλα τα ανωτέρω. Το σύστημα στο σύνολο του μπορεί να επιθεωρεί αγωγούς από Φ 100 έως Φ 1200.

Απεντομώσεις & Μυοκτονίες & Απολυμάνσεις

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών απολυμαντικών ψεκαστήρων, καθώς και σύγχρονων και αποτελεσματικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για τον σκοπό αυτό. Απολυμαντικά, φαρμακευτικά και ψεκαστικά μέσα μεταφέρονται από ειδικά αδειοδοτημένο όχημα τύπου mini van. Το σύνολο της διαδικασίας εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με την διαρκή επίβλεψη γεωπόνου.

Ρομποτικές Αποκαταστάσεις (δίχως εκσκαφές) Αγωγών & Φρεατίων Όμβριων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικού κοπτικού ρομπότ, το οποίο επεμβαίνει μετά την επιθεώρηση του αγωγού, και αποκαθιστά την βλάβη, η οποία δεν επιτρέπει την απορροή των υδάτων. Οι επισκευές πραγματοποιούνται με μπαλόνια, ρητίνες και ότι άλλο προβλέπεται ανά περίπτωση. Ο εν λόγω εξοπλισμός επιχειρεί σε αγωγούς από Φ 100 έως Φ 1200 και αποτελεί μέρος του καταγραφικού συστήματος ο οποίος είναι τοποθετημένος εντός του ιδίου οχήματος.