ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Η Διον Τεχνική Α.Ε. μέσα στα χρόνια έχει εξαπλωθεί και στο κομμάτι των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. Καλύπτοντας τόσο τις χαμηλές όσο και τις μεσαίες τάσεις, επιδιώκουμε την άρτια  σύνδεση της τεχνολογίας με την ασφάλεια.

Οι ειδικοί μας αναλαμβάνουν τη μελέτη και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων, υιοθετώντας προηγμένες  τεχνολογίες για να δημιουργήσουν λύσεις που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την συντήρηση  δικτύων οδοφωτισμού και την αντικατάσταση  λαμπτήρων.

Η εμπειρία μας στον εντοπισμό προβλημάτων σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις και η αποτελεσματική επιδιόρθωση τους αναδεικνύουν την εταιρεία μας ως αξιόπιστο εταίρο. Η ασφάλεια είναι στο επίκεντρο του έργου μας. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός μας όχι μόνο διευκολύνει τις εργασίες μας αλλά επίσης εξασφαλίζει ότι κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση πληροί υψηλά πρότυπα ασφαλείας.

Διαμόρφωση Αστικών Χώρων Αναψυχής και Πρασίνου

Οι αστικοί χώροι αποτελούν δείκτη της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Ωστόσο, εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας με την οποία αναπτύσσεται το πολεοδομικό αστικό περιβάλλον, πολλές φορές οι χώροι πρασίνου που αποτελούν τον πνεύμονα της πόλης, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.

Έχοντας πλέον την τεχνογνωσία σε όλα τα επιμέρους κομμάτια ενός τέτοιου έργου, ο όμιλός μας προσέθεσε μία πινελιά αισθητικής στις υπηρεσίες της, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία αναβάθμισης των χώρων αναψυχής στο αστικό περιβάλλον.

Η Διον Τεχνική Α.Ε. αναλαμβάνει έργα ανάπλασης χώρων πρασίνου εντός των αστικών κομματιών της Ελλάδας, διαθέτοντας πάντα και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Μία πλήρως καταρτισμένη ομάδα από μηχανικούς και γεωπόνους παρέχει προτάσεις που συνυπολογίζουν στο αισθητικό αποτέλεσμα το κόστος. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλα τα στάδια της ανάθεσης, από τον σχεδιασμό μέχρι και την κατασκευή λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας.