Πρόσθετες Υπηρεσίες Προς Δήμους

Η ΔΙΟΝ ΤΕΝΧΙΚΗ αναλαμβάνει το πλύσιμο κάδων, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού, μίσθωση οχημάτων/μηχανημάτων και διαθέτει κινητό συνεργείο επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων και κάδων Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε Ο.Τ.Α. και ιδιώτες.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Μίσθωση Οχημάτων & Μηχανημάτων

Η υπηρεσία αυτή ασχολείται με την μίσθωση και πώληση οχημάτων και μηχανημάτων σε δημόσιο, εταιρείες και ιδιώτες.

Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό με τα κατάλληλα υλικά και την χρήση καλαθοφόρων μηχανημάτων, με σκοπό την αντικατάσταση και επισκευή καμένων λαμπτήρων. Τα φθαρμένα και αποξηλωμένα υλικά παραδίδονται προς ανακύκλωση.

Πλύσιμο κάδων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση κλειστού τύπου πλυντηρίων, με καυστήρα για την θέρμανση του νερού και βιολογικά φάρμακα. Τα ακάθαρτα νερά οδηγούνται σε Βιολογικό Καθαρισμό.

Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων

Τα δύο αμαξοστάσια της εταιρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξυπηρετούν το σύνολο του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων της εταιρείας.