Αντιμετώπιση Φαινομένων Κατολισθήσεων

Η εταιρεία μας έχει εισέλθει και στα τεχνικά έργα για την αντιμετώπιση των φαινομένων κατολισθήσεων. Σε κάθε βήμα, εξασφαλίζουμε όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και την ανθεκτικότητα των κατασκευών μας.

Ξεκινώντας με την εκσκαφή, παρακολουθούμε προσεκτικά τις κλίσεις και τα υψόμετρα, ακολουθώντας τα σχέδια διατομών και οριζόντιας γραμμής. Η κατασκευή του τοίχου εδαφοηλώσεων είναι μια συναρπαστική διαδικασία, με τη χρήση μόνιμων αγκυριών και σκυροδέματος υψηλής ποιότητας.

Το πέτασμα του τοίχου, με προσωρινό και μόνιμο υλικό, προσθέτει ανθεκτικότητα και σταθερότητα. Τα αγκύρια και το γεωσύνθετο διασφαλίζουν αποτελεσματική αποστράγγιση και προστασία από την υδροφορία.

Στη συνέχεια, προχωρούμε στη δημιουργία της βάσης έδρασης, χρησιμοποιώντας οπλισμένο σκυρόδεμα και συντηρώντας την ανθεκτικότητα με την τοποθέτηση οπλισμού. Η επίχωση, με σταδιακή κατασκευή και επίβλεψη πυκνότητας, δημιουργεί ένα ασφαλές και ανθεκτικό περιβάλλον.

Στο τέλος, η επιφάνεια του οπλισμένου επιχώματος εξασφαλίζει την οριζοντιότητα και την ασφάλεια. 

Στόχος μας είναι να παρέχουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε τεχνικού έργου και εγγυώνται την ασφαλή χρήση των οδικών δικτύων.